United States

609.9$ billion

China $216.4 billion

Russia $84.5 billion

Saudi Arabia

$80.8 Billion

France $62.3 billion